Általános információk | Nappali képzés
A szakdolgozat készítés követelményei | Az év végi vizsgakövetelmények

Általános információk

A 2012 március 14-én iskolánkba
felvételire jelentkezők
SZÜLEINEK

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk eddigi együttműködése a Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumával, a Főiskola 2011. november 15-i SZENÁTUSI DÖNTÉSE alapján felmenő rendszerben megszűnik. A jelen képzésben tanulmányokat folytató növendékek érettségiig maradhatnak. A Baross Imre Artistaképző Szki és Szakiskola az artistaképzésért felelős, a közismereti képzést, korábbi megállapodás alapján a Táncművészeti Főiskola vállalta ez ideig. Az új helyzetben iskolánk segítséget kíván nyújtani a szülőknek a közismereti képzés biztosítására. Több iskolával folytattunk előzetes tárgyalást. A márciusi felvételit követően konkretizáljuk az iskolánkban felvett növendékek közismereti elhelyezését. Az új helyzetben szíves megértésüket kérem.

Budapest, 2012-01-17

Domonkos Istvánné
igazgató

A képzés szintjei

 • Artista (középfokú) szakképesítés
 • Artistaművész (felsőfokú) szakképesítés

A képzés céljai

 • a növendékek választott szakterületük magas színvonalú, jól képzett, produkciójuk fejlesztésére képes artistaművészekké váljanak
 • szakmai szempontból megalapozott és sokoldalú képzettséget sajátítsanak el
 • legyenek alkalmasak arra,hogy több szakágon közreműködhessenek új szám alkotásában is
 • a képzési időn belül készüljenek fel a cirkuszélet sajátosságaira
 • legyenek tájékozottak művészeti águk múltjában, jelenében

Felvételi követelmények

Az iskolába felvételét kérheti minden 10-12 éves gyermek. Kivételes esetben felvételét kérheti 16 éves korig, az a magasabb évfolyamba járó tanuló, aki az Intézet profiljába tartozó szakmai előképzettséggel rendelkezik (pl. szertorna, ritmikus sportgimnasztika, súlyemelés, küzdõsportok, tánc, zsonglőrözés, egyensúlyozás stb.). Rendkívüli esetben felvehetõ az a tanuló is, aki olyan egyéni speciális adottságokkal rendelkezik, melyek a pályára alkalmassá teszik (pl. nagyfokú hajlékonyság). A növendékek 5. évfolyamtól járhatnak Intézetünkbe.

Az iskola képzési rendje

Előkészítő, alapozó, képzés 5-8 évfolyam

A képzés első négy évében a növendékek előkészítő-, alapozó képzésben vesznek részt. Az előkészítő képzés során a cirkuszmûvészet szakágainak alapjait sajátítják el. Tanulnak: akrobatikát, ügyességet (zsonglőrözés, egyensúlyozás golyón, görgőn, gólyalábon stb.), függőszert (trapéz, gyűrű, vertikális kötél), pantomimet, táncot.

Speciális szakképzés 9-12 évfolyam

9. évfolyamtól kezdődően növendékeink alkalmasságuknak megfelelõ szakon folytatják tanulmányaikat. A választott szakon kívül képzésükben kötelező tantárgyként szerepel akrobatika, tánc, ügyesség és szükség esetén egyéb olyan tantárgyak, melyek a főtantárgy képzését kiegészítik.

Az újonnan induló szakcsoportok kialakításánál szempontként szerepelnek:

 • az abban az évben szakosítandó növendékek adottságai
 • a növendékek saját elképzelései (mely szakterületen és melyik növendéktársaikkal tanulnának legszívesebben)
 • a szaktanárok új produkciókkal kapcsolatos elképzelései

A 10. évfolyamtól még egy szaktantárgyat sajátítanak el tanulóink, így végzéskor többségük két produkcióval kezdi meg művészi pályáját. Kötelező elméleti tantárgyként megjelennek a cirkusztörténet és a gazdasági és jogi ismeretek tantárgyak. Intézetünk az alábbi szakokon folytat képzést: akrobata, légtornász, egyensúly, zsonglőr, bohóc valamint ezek kombinációi.

Művészképző 13. évfolyam

A képzés 13. évfolyamában a tanulók felkészülése már csak a választott szakokon folytatódik.

Ekkor történik:

 • produkciójuk végső formába öntése
 • gyakorlófellépés sorozatokon a megfelelő szakmai rutin elsajátítása
 • cirkusztörténeti, művészetelméleti vagy szakmódszertani témában szakdolgozat készítése

Az intézet csak szakképzést folytat. Növendékei párhuzamos oktatás keretében, közismereti képzésük mellett végzik artistaképzõ intézeti tanulmányaikat. Képzésünk részét képezik a gyakorló fellépések, melyek szervesen beépülnek a tananyagba. Növendékeinket tudatosan szoktatjuk a nyilvános szereplésekhez. Év végi nyilvános vizsgaelõadás, ahol tanulóinknak lehetőségük van a Fõvárosi Nagycirkusz porondján, a nagyközönség előtt megmutatni szakmai felkészültségüket.

Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Évente látogatnak hozzánk a világ nagy cirkuszainak képviselői fiatal tehetségek után kutatva. 1999. óta teljes jogú tagja az Európai Cirkusziskolák Szövetségének. A szövetség az EU anyagi támogatásával működik, ezért csak uniós iskolák lehettek teljes jogú tagjai. Intézetünk az első nem uniós iskola, mely ezt a státust megkapta.

Vissza az oldal tetejére

Nappali képzés

Artistaképzés, felvételi tájékoztató

Felvételi követelmények

Az Iskolába felvételét kérheti minden 10 éves gyermek. Kivételes esetben felvételét kérheti 16 éves korig, az a magasabb évfolyamba járó tanuló, aki az Intézet profiljába tartozó szakmai előképzettséggel rendelkezik (pl. szertorna, ritmikus sportgimnasztika, súlyemelés, küzdősportok, tánc, zsonglőrözés, stb.).

A felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám 42 pont.

Az a jelentkező vehető fel az Iskolánkba, akit a felvételi bizottság alkalmasnak talál. Rendkívüli esetben felvehető az a jelentkező is, akinek pontszáma nem éri ugyan el a felvételhez szükséges minimumot, de olyan egyéni speciális adottságokkal rendelkezik, melyek a pályára alkalmassá teszik (pl. nagyfokú hajlékonyság).

A növendékek 5. évfolyamtól járhatnak Iskolánkba.

Felvételi vizsgakövetelmények

 • Ritmusgyakorlatok
  Járás zenére, adott ritmus visszatapsolása, 2 pont
 • Rugalmasság
  • ugrókötél, 2 pont
  • szökdelés, váltakozó magasságban (egy kicsi, egy nagy), 2 pont
  • szökdelés, zsámolyra föl-le, 2 pont
 • Egyensúly
  Kis gerenda, lábujjhegyen járás a közepéig, mérlegállás, félfordulat, járás hátra a gerenda végéig, majd futás vissza, 4 pont
 • Ügyesség
  • Kislabda átdobása egyik kézből a másikba váltakozó magassággal, oda-vissza, 2 pont
  • zsonglőr karikák forgatása kézfejen, alkaron, előre és hátra, 2 pont
 • Hajlékonyság
  • Terpeszülésben törzshajlítás előre, mellkas érinti a talajt, 2 pont
  • Híd (karok függőlegesen nyújtva), 2 pont
  • Spárga, combok érintik a talajt (mind a három oldalra), 3 pont
 • Erő
  • Függeszkedés kötélen, állásból indulva, 3 pont
   10-12 éves korig: 6 fogás, 4 fogás
   13-14 éves korig: 8 fogás, 6 fogás
   14 év fölött: 10 fogás, 8 fogás
  • Bordásfalon függeszkedve ülőtartás, 2 pont
   10-12 éves korig: 7 mp, 5 mp
   13-14 éves korig: 10 mp, 7 mp
   14 év fölött: 12 mp, 9 mp
  • Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás (karok párhuzamosan), 2 pont
   10-12 éves korig: 10 db, 5 db
   13-14 éves korig: 15 db, 10 db
   14 év fölött: 20 db, 15 db
  • Gyűrűn húzódzkodás, 2 pont
   10-12 éves korig: 5 db, 3 db
   13-14 éves korig: 7 db, 5 db
   14 év fölött: 10 db, 7 db
 • Talajgyakorlati elemek
  • Fejállás, 2 pont
  • Kézállás, 2 pont
  • Cigánykerék, 2 pont
 • Szabadon választott gyakorlatok bemutatása
  Összhatás: 4 pont
  14 év fölötti jelentkezők részére talajgyakorlati elemekből összeállított gyakorlat bemutatása, illetőleg a szaktanárok által kért, speciális igényeknek való megfelelés kötelező!

Elérhető maximális pontszám: 42 pont

Jelentkezési/Személyi lap letöltése

Vissza az oldal tetejére

Az év végi vizsgakövetelmények

A 2010/2011 tanévtől az előkészítős osztályoknak a záróvizsgák alkalmával az alábbi szűrőt alkalmazzuk:

Szűrők letöltése

Vissza az oldal tetejére

A szakdolgozat készítés követelményei

Tartalmi követelmények

Artistaművész szak

A szakdolgozat a szakmai vizsgakövetelmények szerint cirkusztörténeti vagy cirkusztechnikai témában készülhet, mely lehet például:

 • produkció tervezése, készítése
 • egy szak leírása, története
 • szaknyelv
 • cirkuszcsaládok története
 • modern és klasszikus irányzatok
 • díszlet, zene, koreográfia és kosztüm leírása, fejlődéstörténete
 • artista rekvizitumok leírása, fejlődéstörténete
 • egy cirkusz felszereléseinek leírása, fejlődéstörténete
 • cirkuszszezon leírása
 • társművészetek, sportágak és cirkusz kapcsolata
 • a képzés folyamata egy-egy szakterületen belül
 • új irányzatok megjelenése és
 • minden, egyéb a cirkusz történetéhez, fejlődéséhez kapcsolódó téma.

A szakdolgozatnak egyértelműen kapcsolódnia kell a cirkusz-, illetve artistaművészethez. A dolgozatban a cirkuszművészeti témának kell a fő vezérvonalat képviselnie, kisebb arányban szerepelhet kapcsolódó téma.

Formai követelmények

 • a szakdolgozat írásos anyagát A/4-es méretű, jó minőségű géppapírra nyomtatva és köttetve kell benyújtani.
 • alkalmazni kell lapszámozást, fejléceket
 • a felhasznált irodalom jegyzékét és a tartalomjegyzéket, fel kell tüntetni
 • méretek: 25 sor 50 leütés oldalanként
 • terjedelme: minimum 15 oldal ábrák, képek, illusztrációk nélkül
 • a szakdolgozatot legalább két gépelt példányban kell elkészíteni. Az első példányt kemény táblájú fekete kötésben, a másodpéldányt — melyet, az értékelést követően visszaadunk — dossziéba fűzve lehet benyújtani
 • ajánlatos a 12-14 pontos betűméret, 1,5-es vagy 2-es sortávolság mellett. A dolgozat felhasználói szemmel is esztétikus legyen. Valamint mentes a gépelési, helyesírási hibáktól, értelemzavaró megfogalmazásoktól
 • a nyomtatásnál a papírlap bal margóját — kötészeti okból — kb. 4 cm-re kell meghagyni, a többi oldalon a 2,5 cm-es margó ajánlott

A szakdolgozatot a következő sorrendben kell elrendezni:

 • fekete kötésű borítón, külső címoldal
 • belső címoldal
 • tartalomjegyzék és ábrák jegyzéke (ha van)
 • bevezetés
 • a tartalom kifejtése (irodalmi áttekintés, ábrák, szöveges rész)
 • összegzés
 • irodalomjegyzék
 • az ábrák, képek dolgozatba illesztése tetszőleges módon történhet. Az ábrákat, képeket tartalmukra utaló szöveggel kell ellátni. Ajánlatos számozást is alkalmazni. A szakdolgozat szövegében utalni kell a kapcsolódó ábrára, képre, pl.: (4. sz. ábra)
 • a vizsgázónak a szakdolgozatot nem kell aláírnia

Vissza az oldal tetejére